Svaki plan mora da krene analizom sadašnjeg stanja. Naš tim donosi najsvežije alate za procenu stanja u organizacijama i firmama različitih veličina – od timova od 4 ljudi, do kompanija sa preko 2.000 zaposlenih.

Kada su procene u pitanju, možemo vam ponuditi:

  • Nezavisne procene efektivnosti rada tima,
  • Nezavisne procene efekata rada organizacije/firme,
  • Uvođenje sistema redovnih procena unutar vašeg tima.