Učenje bez razmišljanja je uzaludno,
razmišljanje bez učenja je opasno - Konfučije

Unknown

Strateško
planiranje

 

Obuke i konsultacije koje će Vam pomoći da pronađete najbolje načine da ostvarite svoje dugoročne ciljeve

Strategija

Zagovaranje

Javno
zagovaranje

 

Ukoliko imate malobrojne moćnike, i nemoćnu većinu u jednom društvu, imamo li demokratiju? Kako preraspodeliti moć?

Zagovaranje

Budget

Budžetsko
zagovaranje

 

Samo javni budžeti mogu obezbediti da se politike pretvore u život. I Vi možete uticati na budžete - to su naše pare!

Budžeti

Project

Upravljanje
projektima

 
 
Kako napisati dobar predlog projekta, kako planirati i kako biti uspešan u realizaciji projekta?

Projekti

Fundraising

Prikupljanje
sredstava

 

Kako dobiti sredstva od domaćih i međunarodnih donatora, pojedinaca i kompanija? Principi, modeli, tehnike...

Fundraising

Training

Trening za
trenere

 

Dobri treneri potrebni su i kompanijama i neprofitnim organizacijama i javnom sektoru. Postanite i Vi odličan trener!

Treneri