Budžetsko zagovaranje

Javni budžet je najozbiljniji instrument politike. Političari mogu puno toga obećavati, ali samo ono što je predviđeno u budžetu može biti pretvoreno u delo. Suprotno tome, sve što političari najave i obećaju, a nije predviđeno lokalnim ili nacionalnim budžetom, samo su prazna obećanja.

Građani imaju prava da učestvuju u budžetskim procesima. Čak i više od toga. Odgovorna vlast dužna je da građane uključi u planiranje, potrošnju i izveštavanje o potrošnji iz budžeta.

Budžetsko zagovaranje obezbeđuje da građani:

- budu informisani o budžetskim planovima i potrošnji u potpunosti i bez odlaganja - ipak je to novac građana o kojem je reč

- budu uključeni u planiranje budžeta, tako što će gradovi, regioni i republika u svojim budžetima predviđati sredstva za javne servise koji su od koristi za građane

- budu deo kontrole potrošnje budžeta na lokalnom i nacionalnom nivou sprečavajući moguće zloupotrebe ili neefikasno korišćenje sredstava

- budu uključeni u planiranje budžetskih prihoda, obezbeđujući izgradnju društvenog dogovora oko toga kolike ćemo poreze i takse plaćati i šta ćemo zauzvrat dobiti.

Zainteresovani ste za treninge i konsultacije u vezi sa
budžetskim zagovaranjem?

Pišite