Javno zastupanje

Kroz javno zastupanje ljudi zaista menjaju svet oko sebe. Javno zastupanje je proces kroz koji građani utiču na nosioce vlasti, institucije, a sve više i na prakse biznis sektora, obezbeđujući da njihovo delovanje ostvaruje javni interes, interes građana.

U savremenom svetu, kada politika na žalost sve više postaje biznis, kada deluje da je sva moć prepuštena samo najbogatijim strukturama stanovništva, važno je podsetiti građane da oni koji trenutno imaju moć, imaju je samo zahvaljujući običnim ljudima. Igre moći su kontantne, ali obični ljudi su zapravo glavni igrači. Svaka multinacionalna kompanija zavisi od običnog potrošača i njegovih/njenih navika, a svaka vlast živi od glasova birača.

Kako obezbediti da se moć preraspodeli kako ne bismo živeli u društvu malobrojnih moćnika i ogromne većine bespomoćnih? Kako obezbediti da novi nacionalni zakoni, lokalne odluke i propisi budu razvijani kako bi ispunjavali potrebe građana? Kako obezbediti da se prirodni i drugi resursi odgovorno koriste u javnom, a ne u privatnom interesu? To su neke od ključnih tema javnog zagovaranja.

ENPS pruža treninge i konsultacije u oblasti javnog zagovaranja, sa mnogobrojnim uspesima iza sebe. Program treninga i konsultacija baziran je trening programu Nadera Tadrosa i Olge Gladkikh, čiji rad u ovoj oblasti je obezbedio da se na našim prostorima pokrene ogroman broj sjajnih inicijativa.

 

Dobar političar je onaj koji će od privrednika čuti šta je privredi potrebno i raditi na tome. Dobar političar je onaj koji će od đaka i profesora učiti kakvo je obrazovanje potrebno u zemlji. Dobar političar je onaj koji će čuti i lekare i pacijente pre nego što pravi zakone u zdravstvu.

Zainteresovani ste za treninge i konsultacije u vezi sa
javnim zastupanjem?

Pišite