Strateško planiranje

Strateško planiranje je proces koji pomaže neprofitnim organizacijama, javnom sektoru i kompanijama da definišu kako žele da izgleda njihova budućnost za 3-5 godina, a potom i da se dogovore kako će to ostvariti.

Cilj ovog procesa nije kreiranje plana, cilj je transformacija organizacije, celog tima, i početak konstantne promene načina na koji se obavljaju aktivnosti unutar tog tima. Konačno, na ovaj način se razvija tim koji svoje zadatke obavlja uspešno, u pozitivnom i konstruktivnom poslovnom okruženju, sa merljivim rezultatima, uz stalan rast kapaciteta i resursa organizacije.

Alati i model strateškog planiranja koje pruža ENPS deo su programa "Strateški okvir za neprofitne inicijative" koji je deo Harvard Univerziteta, Kennedy School of Government.

 

Strateskit

Zainteresovani ste za treninge i konsultacije u vezi sa
strateškim planiranjem?

Pišite